shop locations


RASA Jaipur

S-55 Ashok Marg, C-Scheme, 
(behind Rajput Sabha Bhawan, near Raj Mandir Cinema)
Jaipur - 302001, India

Ph: +91-141-4038584 • Mo: +91-7877-444-555

RASA Shop Jaipur - Timings:
Weekdays: 10.30 am - 7.30 pm 
Sundays: 11.00 am - 5.00 pm

(closed on all Sundays in the months of May and June)

RASA@RASAjaipur.com


RASA Jodhpur

Moon House (Md. Baksh’s Haveli)
Toorji Ka Jhalra (Step Well),
Near RAAS Haveli, Walled City
Jodhpur - 342001, India

Mo: +91-9649-932-740

RASA Shop Jodhpur - Timings:
Weekdays: 10.30 am - 7.30 pm 
Sundays: 11.00 am - 5.00 pm

(closed on all Sundays in the months of May and June)

RASA@RASAjaipur.com


RASA Bangalore

'Cinnamon' 24, Gangadhar Chetty Road
(opp. RBNAMS Grounds)
Bangalore - 560042, India

Ph: +91-80-4150-7272 • Mo: +91-7725-966-669

RASA Shop Bangalore - Timings:
Weekdays: 10.30 am - 7.30 pm 
Sundays: 11.00 am - 5.00 pm


RASA@RASAjaipur.com
RASA Jaipur - Google Map